Komplexné vedenie účtovníctva

Komplexné vedenie účtovníctva

Čo by ste nemali v podnikaní podceniť, je správne vedenie účtovníctva. Ide totiž o dôležitú časť podnikania, v ktorej sa každá väčšia chyba môže vypomstiť. Nie všetci účtovníci alebo účtovníčky vedú firemné účtovníctvo tak, ako by mali. Zvlášť, ak majiteľ firmy stavil na nízku cenu a chcel ušetriť. Vedenie účtovníctva je presne tá časť podnikania, na ktorej netreba šetriť. O ušetrené financie môžete ľahko prísť, ak nastanú chyby, ktoré treba riešiť.

Komplexné vedenie účtovníctva patrí medzi naše priority. Všetky služby v tejto oblasti poskytujeme na profesionálnej úrovni a navyše s plnou zárukou na prípadné chyby.

Náš kvalifikovaný a odborný tím dokáže všetko zoptimalizovať k maximálnej spokojnosti zákazníka. A so zárukou 100%-nej legálnosti. V rámci mesta Žilina sa radíme medzi popredné spoločnosti na spracovanie účtovníctva.

Jednoduché účtovníctvo

Účtovníctvo spravujeme všetkým druhom živnostníkov – malým aj veľkým, platcom aj neplatcom DPH a dokonca aj tým, ktorí naše služby využijú len raz za rok.

V oblasti spracovania jednoduchého účtovníctva sa sústreďujeme na:

 • Spracovanie pohľadávok a záväzkov
 • Spracovanie pokladne a pokladničnej knihy
 • Spracovanie miezd a personalistiky
 • Spracovanie skladového hospodárstva
 • Spracovanie DPH a evidenciu daňových dokladov
 • Vedenie evidencie majetku a odpisového plánu
 • Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie všetkých účtovných
 • dokladov z daňového hľadiska
 • Spracovanie účtovnej závierky k dani z príjmu a fyzických osôb
  vrátane príloh

Podvojné účtovníctvo

Ako skúsení odborníci sa staráme o komplexnú agendu podnikateľov. Tí môžu následne všetok svoj čas venovať výlučne podnikateľskej činnosti a dosahovaniu lepších výsledkov vo firme. Vďaka tomu, že zodpovednosť za starostlivosť o celú agendu presunú na nás, tvoríme ich najspoľahlivejšieho obchodného partnera.

Mzdové účtovníctvo

Spracovanie miezd vykonávame samostatne a v približnom objeme 1200 mesačne. Na požiadanie vám vypracujeme a dodáme právnikmi overené zmluvy. Samozrejmosťou je aj v tomto prípade poradenstvo ohľadne odborov a ďalších súvisiacich záležitostí.

Rekonštrukcia účtovníctva

Ak máte podozrenie z chybného účtovania, zle vypočítanej a odvedenej dane či nesprávne vypočítaného hospodárskeho výsledku, môžete nás kedykoľvek požiadať o rekonštrukciu celej agendy. Podvojné aj jednoduché účtovníctvo vám spätne spracujeme v zmysle platných zákonov SR.

 • spracovanie, zaúčtovanie, posúdenie účtovných dokladov, overenie ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH
 • ročná účtovná závierka vrátane príloh podľa platnej legislatívy
 • vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmu
 • vypracovanie opravných daňových priznaní
 • vypracovanie daňového priznania vrátane príloh (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash-flow a poznámky k účtovnej závierke)

Výkazníctvo

Rozhodovanie o dôležitých otázkach každej spoločnosti uľahčujú informácie z výkazov. Malé a stredné firmy preto považujú reporting za jeden z kľúčových prostriedkov pri dosahovaní správnych rozhodnutí. A rovnako to vnímame aj my. Preto ho pre našich klientov poskytujeme.

Podľa potreby spoločnosti spracujeme:

 • Mesačný alebo štvrťročný reporting
 • Vyhodnotenie a sledovanie pohybu cash-flow
 • Analýza stavu pohľadávok a záväzkov
 • Posúdenie celkovej ekonomickej situácie klienta pomocou vybraných finančných ukazovateľov

Business inteligence

Všetky užitočné informácie pre efektívnejšie riadenie vašej firmy je možné premietnuť do vizualizácie. Vďaka modernému nástroju vyhodnotíme všetky vaše údaje z OMEGY týkajúce sa predaja, obchodu, tržieb alebo nákladov a poskytneme vám ich zobrazenie v prehľadných analýzach a grafoch, ktorým budete rozumieť.

Business inteligence je vhodný pre menšie a stredné firmy, ktoré chcú riadiť svoje podnikanie pomocou faktov. Ak máte radi presné analýzy údajov a rôzne uhly pohľadu na ne, je to tá správna voľba.

Sledovanie elektronickej schránky

Premeškať správu v elektronickej schránke sa z času na čas podarí každému podnikateľovi. Vďaka nám sa to však nestane. Našim klientom garantujeme zasielanie upozornení najneskôr do 24 hodín. Ak ste obdržali v schránke napríklad výzvu z úradu, súdu, polície či exekútora, včas vás upozorníme.

Veľa našich doterajších klientov túto službu oceňuje a vďaka nej už aj ušetrili nemalé finančné prostriedky.

Na prepojenie vašej schránky s našou spoločnosťou nepotrebujete nový občiansky preukaz s čipom. Stačí ak overíte splnomocnenie u notára so svojím pôvodným preukazom a my všetko ostatné vybavíme za vás.

O zriadenie a správu vašej elektronickej schránky sa postaráme, takže si nemusíte robiť starosti so zdĺhavým skúmaním štátneho systému. Všetky štátom zaslané správy budete komfortne prijímať na váš email alebo poštovú adresu.

Vrátenie daní zo zahraničia

Postaráme sa o ľahké a rýchle vrátenie daní a rodinných prídavkov zo zahraničia. Požiadavky na rodinné prídavky a dane vybavujeme najčastejšie z krajín ako Nemecko, Taliansko, Rakúsko či Holandsko. Nevyžadujeme pritom žiadne poplatky vopred, všetko hradíte až po úspešnom vrátení daní.

Naša spoločnosť sa postará o všetky náležitosti, vy len podpíšete žiadosť a následne dostanete oficiálnu kalkuláciu od daňového úradu. Zaručujeme jednoduchý priebeh vrátenia rodinných prídavkov a daní. Väčšinu požiadaviek vybavujeme v krátkom čase, najčastejšie do 24 hodín. V prípade neúplných daňových formulárov, si tieto vyžiadame za vás, priamo zo zahraničia.

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie je na Slovensku čoraz viac diskutovanou témou. Každým rokom u nás stúpa počet daňových kontrol práve v tejto oblasti. Preto je viac než nevyhnutné problematike transferového oceňovania rozumieť a venovať jej príslušnú pozornosť. Zanedbanie povinnosti môže viesť k vysokým pokutám.

Naša spoločnosť vám okrem poradenstva k transferovému oceňovaniu vypracuje aj kompletnú dokumentáciu. Všetko závisí na požiadavkách klienta.Ponúkame aj revíziu transakcií a identifikovanie prípadných rizík, vypracovanie porovnávacej štúdie, preverenie zmluvných vzťahov či naplánovanie podrobnej stratégie.

Radi poskytneme asistenciu pri implementácii interných smerníc a predpisov.Cenník služieb pri transferovom oceňovaní je individuálny.

Intrastat

Má vaša spoločnosť povinnosť vypisovať hlásenia a formuláre pre INTRASTAT? Zdá sa vám celý proces komplikovaný a radi by ste ho prenechali na niekoho iného? Zverte vystavovanie medzinárodných hlásení pre potreby INTRASTAT nám. Naša spoločnosť vybaví ako skúsený zástupca všetko za vás.

Preclenie produktov

Od nášho vzniku sme preclili rôzne druhy tovaru, dokonca aj loď v Chorvátsku. Množstvo preclených položiek sa ani nedá spočítať.

Najjednoduchší spôsob, ako precliť tovar, je prostredníctvom našej spoločnosti. Vyhnete sa tak pre vás zbytočným a zdĺhavým procesom, počas ktorých sa musíte zaregistrovať do colných systémov a navštíviť colný úrad.

Pri využití služieb našej spoločnosti len jednoducho zaplatíte a všetko ostatné vybavíme za vás.

Získanie A1 formulárov

Ak podnikáte v zahraničí a máte komplikácie pri získaní A1 formulárov pre svojich zamestnancov či subdodávateľov formou živnosti, dokážeme vám pomôcť.

S radosťou za vás zabezpečíme všetky potrebné náležitosti k získaniu A1 formulárov. Dokonca aj v prípade, ak dané osoby nebudú mať odpracované povinné 2 mesiace na Slovensku. V tejto oblasti poskytujeme nielen poradenstvo ale aj širokú paletu služieb spojených s vybavovaním všetkých náležitostí.

 

Potrebujete viac informácií?

Chceli by ste sa dozvediet viac o našej spoločnosti? Viac o historií a o tom čo Vám môžeme ponúknuť? Kliknutím na tlačidlo nižšie sa dozviete viac.
AKO PRACUJEME V SPOLOČNOSTI UMBRELLA