Podnikateľské poradenstvo

Podnikateľské poradenstvo

Náš kvalifikovaný tím vám poradí vo všetkých oblastiach, počnúc dôležitými témami ako daňová optimalizácia, poradenstvo v oblasti produktivity, optimalizácia a znižovanie nákladov,až po zníženie odvodového zaťaženia. V meste Žilina patríme medzi najlepších v poskytovaní poradenstva.

Účtovné, daňové a mzdové poradenstvo

V poskytovaní odvodového, účtovného a daňového poradenstva patríme medzi tých najlepších. Keďže ide o skutočne podstatnú súčasť podnikania, vždy sa snažíme urobiť maximum pre to, aby klient dokázal získané rady úspešne aplikovať a efektívne využiť v praxi.

Ekonomické a organizačné poradenstvo

Hľadáte spôsob ako zvýšiť efektivitu svojho podnikania? Na základe požiadavky zanalyzujeme stav vo vašej firme a v súlade s vašimi firemnými činnosťami navrhneme také opatrenia, aby ste sa stali efektívnejšou a ekonomickejšou spoločnosťou.

Poskytujeme najmä:

  • Poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov
  • Poradenstvo v oblasti správy registratúrnych záznamov
  • Poradenská činnosť pri spracovaní projektov
  • Poradenská činnosť pri vypracovaní bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov GDPR
  • Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa BOZP, PO a PZS

Marketingové poradenstvo

„Úspech závisí na podpore druhých. Jedinou prekážkou medzi vami a tým, čím sa chcete stať, je nedostatok podpory druhých ľudí.“ – David Joseph Schwartz, spisovateľ.

Rovnako aj my rastieme spolu s našimi klientmi, preto im poskytujeme široké marketingové poradenstvo, vďaka ktorému zlepšujú svoje výsledky v komunikácií so zákazníkmi. Marketing je nevyhnutnou súčasťou každého podnikania, ktorú netreba podceňovať. Vždy nové trendy, rady a skúsenosti vám ochotne sprostredkujú naši pracovníci, ktorí sa pravidelne zúčastňujú top marketingových konferencií v Slovenskej a Českej republike. Vďaka tomu sa v rámci mesta Žilina radíme medzi najlepších v poskytovaní poradenstva v oblasti marketingu.

Zmyslom marketingového poradenstva je nachádzanie účinných spôsobov propagácie výrobkov a služieb, a teda oslovenie nových aj jestvujúcich zákazníkov. Marketing nie je jednorazová záležitosť, ale neustály proces, kde vám kombinácia určitých trhových nástrojov zabezpečí lepšiu budúcnosť a stabilnejšiu pozíciu na čoraz presýtenejších trhoch.

Našim cieľom je v rámci poskytovaného poradenstva a zavedenia účinných spôsobov marketingovej komunikácie aj spoločné hľadanie a využitie vašej konkurenčnej výhody.

Neoddeliteľnou súčasťou marketingu je aj tzv. Mysteryshopping, prostredníctvom ktorého sa získavajú dôležité informácie o produktoch a službách vlastnej alebo konkurenčnej firmy. Ako pracuje a čo je úlohou Mysteryshoppera – teda fiktívneho kupujúceho, ktorý vystupuje ako bežný zákazník, vám náš tím veľmi ochotne a podrobne vysvetlí.

Predaj podnikateľských nápadov a poradenstvo k nim

Zvažujete, že začnete podnikať, prípadne rozšírite svoje jestvujúce podnikanie do novej oblasti, ale nemáte ten správny nápad? To vôbec nie je problém. U nás si môžete vybrať z množstva unikátnych a doteraz neobjavených podnikateľských nápadov.

Na výber máte od jednoduchých až po zložité nápady či projekty. Cena základného podnikateľského nápadu začína na sume 100,- EUR. Ak potrebujete poradiť, neváhajte a objednajte si konzultáciu zdarma.

Personálne poradenstvo

Súčasťou bežne dostupných účtovníckych služieb sú mzdy a personalistika. My však ponúkame niečo naviac, a tým je poradenstvo. To zahŕňa aj vytváranie najčastejšie používaných zmlúv ako napríklad pracovná zmluva, zmluva o zodpovednosti za škody, zmluva o mlčanlivosti, zmluva o zákaze konkurencie, či zmluva o ukončení pracovného pomeru. Spoľahnúť sa môžete aj na pomoc pri vypracovaní zvyšnej dokumentácie.

Taktiež vám poradíme aj v personálnej oblasti, napríklad pri správnej voľbe pracovného pomeru, výbere zamestnancov, selekcii životopisov a prípadných výberových kolách s účasťou kandidátov.

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov poskytneme konzultácie a rady, ako vybrať vhodný personál, aby bol výsledkom spokojný zákazník.

Finančné poradenstvo

Riešite pre svoju spoločnosť otázku poistenia majetku, automobilov či pohľadávok? Hľadáte výhodné poistenie, ktoré pokryje vaše požiadavky? Oslovte nás a my vám zabezpečíme optimálne poistenie, či už ide o firemné autá alebo majetok, prípadne rôzne špeciálne druhy poistenia.

Naša spoločnosť spolupracuje s viacerými domácimi aj zahraničnými poisťovňami, preto je pre nás ľahké nájsť výhodné podmienky v kombinácii s najlepšou cenou. Navyše, po uzatvorení poistenia vám poskytneme trvalú starostlivosť, či už ide len o bežné udržiavanie poistky alebo dokonca aj riešenie poistných udalostí, na ktorom sa podieľame.

V prípade, ak sa rozhodnete žiadať o úver pre svoju spoločnosť, vám v rámci nášho finančného poradenstva poskytneme najrelevantnejšie prieskumy.

Naše finančné poradenstvo zahŕňa tiež pomoc pri vybavovaní leasingu. S nami pochopíte, že pri podávaní žiadosti o úver alebo leasing sa nemusíte báť, pretože všetko nastavíme za vás.

 

Ďalšie informácie

Získajte ďalšie informácie prezretím všetkých služieb alebo benefitov.